Moving organizations forward
Moving organizations forward
wat wij doen

"Wij leven niet in een tijdperk van verandering
maar in een verandering van tijdperk"
- Jan Rotmans -

Upane betekent in Maori “samen een stap voorwaarts”. Eén individu op zich kan weinig bereiken. Alleen door samen te werken en ruimte te creëren kan uiteindelijk blijvend succes behaald worden.
We lieten ons bij het oprichten van Upane inspireren door de cultuur en het spel van Rugby. Bij rugby vormen principes de fundamenten van het spel. Zij zorgen ervoor dat deelnemers de natuur van het spel kunnen herkennen, er op een veilige manier vooruitgang geboekt wordt en dat spelers zich ontwikkelen.

Principes in rugby zijn bijvoorbeeld respect, vertrouwen, teamwork en het doel is meters maken en scoren. En daar geloven wij ook in!

Duidelijke basisbeginselen die een organisatie en medewerkers houvast en richting geven in tijden van verandering en vooruitgang. Upane werkt vanuit 4 basisprincipes:

wat wij doen

"Wij leven niet in een tijdperk van verandering
maar in een verandering van tijdperk"
- Jan Rotmans -

Upane betekent in Maori “samen een stap voorwaarts”. Eén individu op zich kan weinig bereiken. Alleen door samen te werken en ruimte te creëren kan uiteindelijk blijvend succes behaald worden.
We lieten ons bij het oprichten van Upane inspireren door de cultuur en het spel van Rugby. Bij rugby vormen principes de fundamenten van het spel. Zij zorgen ervoor dat deelnemers de natuur van het spel kunnen herkennen, er op een veilige manier vooruitgang geboekt wordt en dat spelers zich ontwikkelen.

Principes in rugby zijn bijvoorbeeld respect, vertrouwen, teamwork en het doel is meters maken en scoren. En daar geloven wij ook in!

Duidelijke basisbeginselen die een organisatie en medewerkers houvast en richting geven in tijden van verandering en vooruitgang. Upane werkt vanuit 4 basisprincipes:

Vertrouwen

Onderling vertrouwen is de basis voor een succesvolle verandering. We hanteren een transparante en onafhankelijke opstelling om vertrouwen op te bouwen en op een veilige manier vooruitgang te boeken.

Verbinden

Het is belangrijk dat iedereen zich verbonden voelt met de principes van de organisatie en begrijpt wat het verband is met de benodigde organisatievaardigheden. Wij waken over het totaal. Wij zorgen voor logische verbanden tussen doelen en vaardigheden en voor verbinding tussen projecten en teams.

Bewegen

We helpen om organisaties in beweging te brengen. Dit doen we door de strategie, samen met medewerkers, om te slaan naar concrete operationele plannen. Een goede warming up is daarbij belangrijk en heeft als doel om medewerkers voor te bereiden om effectief en efficiënt te kunnen presteren.

Borgen

Verandering is de enige constante. Wij geloven in een lange termijn ontwikkeling van organisaties met een duidelijke infrastructuur die de verwachtingen van de individuele medewerkers en hun ambities ondersteunt. Op die manier zijn organisaties niet alleen nu competitief maar ook klaar voor de toekomst.

wie wij zijn

Het hart van Upane bestaat uit drie personen. En dat is een bewuste keuze. Drie personen met een eigen specialisatie waarmee we elkaar aanvullen en scherp houden. Het betekent dat je altijd onze prioriteit bent en dat je altijd te maken krijgt met tenminste een van de drie. Gezamenlijk vormen wij een divers team met jarenlange ervaring en een frisse blik. Waar nodig sluiten wij vertrouwde spelers uit ons netwerk aan.

Maike Veldhoen

Maike is een Transformation Manager gespecialiseerd in strategie- en organisatieontwikkeling en de daadwerkelijke implementatie en borging daarvan in de organisatie. Ze heeft ervaring met Scrum/Agile projectmanagement, Holacracy, Kanban & Laloux. Doordat ze zowel een bedrijfskundige als marketing/sales achtergrond heeft hanteert ze een integrale kijk op organisaties, waarbij ze stuurt op tevreden medewerkers en tevreden klanten.

Marcel Voets

Marcel heeft ruim 28 jaar (internationale) ervaring in directiefuncties en kent de boardroom dynamieken als geen ander. Hij is een charismatisch leider gespecialiseerd in het (her)ontwerpen van organisaties na fusies, overnames en verandertrajecten. Door zijn brede ervaring en achtergrond in HR, bedrijfskunde en in bestuurlijke functies weet Marcel draagvlak te creëren op alle niveaus. Daarnaast weet hij talenten binnen organisaties te identificeren en te ontwikkelen waardoor vooruitgang ook op de lange termijn geborgd is.

Raymond Wammes

Raymond is een transactioneel leider en specialist op het gebied van Performance Management, Total Rewards en HR-processen. Hij schakelt moeiteloos tussen strategisch en operationeel niveau en weet vanuit zijn achtergrond in data nauwkeurig te analyseren en te gebruiken om draagvlak te creëren. Raymond wordt gezien als inspirator die mensen bij elkaar weet te brengen.

onze missie

"Mensen en organisaties in staat stellen om vanuit hun eigen overtuiging vooruitgang te boeken."

Waar we mee kunnen helpen

Bouwen van organisatievaardigheden

Organisatie(door)ontwikkeling

Organisatiecultuur & gedrag

Organiseren van de dagelijkse praktijk

Waar we voor staan

Simpele, heldere taal

Vertrouwen creëren en bouwen

Echt doen

Persoonlijk leiderschap en intellectueel onafhankelijk

onze missie

Mens en organisatie in staat stellen om hun eigen kompas te volgen

Waar we mee kunnen helpen

Bouwen van organisatievaardigheden

Organisatie(door)ontwikkeling

Organisatiecultuur & gedrag

Organiseren van de dagelijkse praktijk

Waar we voor staan

Simpele, heldere taal

Vertrouwen creëren en bouwen

Echt doen

Persoonlijk leiderschap en intellectueel onafhankelijk

contact